Sezóna 2016/2017

Takmer po desiatich rokoch sa v Oravskom Podzámku prihlásili do súťaže OrSTZ dve družstvá,
 Oravský Podzámok "A" hrajúci 8.ligu a
 Oravský Podzámok "B" hrajúci 9.ligu.
 
výsledky nájdeš v sekcii Muži OrSTZ
 
 

Informácie o nás

Informácie ,ktoré sú k dispozíícii ohľadom stolného tenisu v Oravskom Podzámku sú od roku 1969,keď tento šport hrávali učitelia na tunajšej škole SPŠT a to:Mikuláš Rudo,Kováčik Milan(Kešo),Foltýn a Michal Stano.

Stolný tenis sa hrával na spojovacej chodbe medzi školou a telocvičňou.

Z domácich obyvateľov hrávali ping-pong v rozpätí rokov 1970-1985  ,Veselovský Ján,Plavák Jozef,Chomistek Martin,Michal a Janka Stanovci,Svýba Václav.

Stolnotenisový oddiel začal svoju aktívnu činnosť v roku 1994. Hlavným cieľom bolo obnovenie ,stolného tenisu v Oravskom Podzámku.Do roku 2006 sa tu hral stolný tenis v rámci obce,rekreačne.kde na konci roka sa usporiadal turnaj o pohár starostu obce.Veľký podiel na vzniku STO mali hlavne Bajo František,Plavák František,Havrila Pavol a Duraj František.

Od roku 2006 STO účinkuje v okresnej súťaži,kde nás reprezentujú Bajo František, Plavák František,  Harezník Ján, Hacong, Havrila Pavol.

V roku 2007 sme do súťaže prihlásili aj " B" družstvo v zložení Šľachta Jozef ml, Kubíček Miro,Vojčík Michal, Havrila Norbert.

Takisto  nás  v roku 2007 posilnili Káčer Peter, Bulvas Ivan.

Po dvojročnom účinkovaní sa zo súťaže družstvo"B" odhlásilo.
 

Po dlhoročnom pôsobení v STO, prestal s aktívnym účinkovaním v druhej polovici roku 2012 , naša opora a legenda Podzámockeho ping-pongu p.František Bajo .

Týmto sa mu chceme poďakovať za jeho dlhoročné a uspešné reprezentovanie našej obce v stolnom tenise.

 

 

 

Každoročne náš STO usporiadava koncoročný turnaj o pohár starostu obce.

Zoznam víťazov jednolivých ročníkov nájdete v sekcii Turnaje alebo kliknite na uvedený odkaz
cms.sto-oravsky-podzamok.webnode.sk/turnaje/o-pohar-starostu-obce/

 

Od roku 2011 náš oddiel usporiadava pre žiakov našej ZŠ turnaj o pohár riaditeľa školy.

Zoznam viťazov jednolivých ročníkov nájdete v sekcii Turnaje alebo kliknite na uvedený odkaz 
cms.sto-oravsky-podzamok.webnode.sk/turnaje/o-pohar-riaditela-skoly-/