3.ročník rok 2014

Stolnotenisový oddiel Oravský Podzámok,v zastúpení Ivan Bulvas a ZŠ Oravský Podzámok v zastúpení Mgr. Marian Gajdoš,usporiadal

3. ročník stolnotenisového turnaja o

Pohár riaditeľa školy

 

Turnaj sa odohral v Štvrtok 24.4.2014 v telocvični ZŠ.Celkovo sa prihlásilo 45 detí.Žiaci boli rozdelený do dvoch kategórií:

  •                   ročník 1-5
  •                   ročník 6-9

 

Víťazi kategóríí sa stretli vo finálovom zápase o pohár riadtieľa školy

 

Konečné výsledky

Ročník 1-5(mladší žiaci)

1. Mikulaj Roman

2. Harezniková Mária

3. Vraňák

4. Straková Adela

 

Ročník 6-9(starší žiaci)

1. Suroviak Lukáš

2. Fenik Jaroslav

3. Želonka Miroslav

4. Vraňák Kristián

 

Vo finálovom zápase sa stretli Mikulaj Roman a Suroviak Lukáš.Nakoniec sa celkovým víťazom turnaja stal Mikulaj Roman.